Klimasats-prosjekt

Overgang fra fossildrivstoff til el

Prosjektnavn: Overgang fra fossildrivstoff til el
Fylke: Viken (N)
Søker: Frogn kommune, enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk
Tilskudd: 155 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy