Klimasats-prosjekt

Overgang fra fossildrivstoff til el

Prosjektnavn: Overgang fra fossildrivstoff til el
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE, ENHET FOR MILJØ, IDRETT OG KOMMUNALTEKNIKK
Tilskudd: 155 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy