Klimasats-prosjekt

Parallelloppdrag i områdeplanprosess Kyrksæterøra

Prosjektnavn: Parallelloppdrag i områdeplanprosess Kyrksæterøra
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Hemne kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging