Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik

Prosjektnavn: Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 485 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport