Klimasats-prosjekt

Prøveprosjekt med depotladende elbusser i Hamar

Prosjektnavn: Prøveprosjekt med depotladende elbusser i Hamar
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HEDMARK TRAFIKK FKF
Tilskudd: 4 646 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport