Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Kristiansand kommune

Prosjektnavn: Redusert matsvinn i Kristiansand kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten
Tilskudd: 323 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Mat