Klimasats-prosjekt

Reduserte klimautslipp fra massetransport

Prosjektnavn: Reduserte klimautslipp fra massetransport
Fylke: Rogaland
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Avfall og deponi, Transportplanlegging