Klimasats-prosjekt

Sauland nye skule

Prosjektnavn: Sauland nye skule
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Hjartdal kommune
Tilskudd: 3 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg