Klimasats-prosjekt

Sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasse

Prosjektnavn: Sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasse
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt