Klimasats-prosjekt

Strategi for mobilitet og byutvikling i Jessheim

Prosjektnavn: Strategi for mobilitet og byutvikling i Jessheim
Fylke: Viken (N)
Søker: Ullensaker kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging