Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell Hamar sentrum

Prosjektnavn: Sykkelhotell Hamar sentrum
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel