Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg

Prosjektnavn: Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg
Fylke: Viken (N)
Søker: Spydeberg kommune
Tilskudd: 218 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel