Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal

Prosjektnavn: Sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel