Klimasats-prosjekt

Sykkeltilrettelegging i Askim

Prosjektnavn: Sykkeltilrettelegging i Askim
Fylke: Viken (N)
Søker: Askim kommune, Service, teknikk og eiendom
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel