Klimasats-prosjekt

Tronstad – bo smart på bygda

Prosjektnavn: Tronstad – bo smart på bygda
Fylke: Viken (N)
Søker: Spydeberg kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging