Klimasats-prosjekt

TRONSTAD – BO SMART på BYGDA

Prosjektnavn: TRONSTAD – BO SMART på BYGDA
Fylke: Viken (N)
Søker: Spydeberg kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging