Klimasats-prosjekt

Utfasing fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøy

Prosjektnavn: Utfasing fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøy
Fylke: Oslo
Søker: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy