Klimasats-prosjekt

Utfasing av fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøy

Prosjektnavn: Utfasing av fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøy
Fylke: Oslo (N)
Søker: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy