Klimasats-prosjekt

Utredning av felles kommunal elsykkel og bilpark

Prosjektnavn: Utredning av felles kommunal elsykkel og bilpark
Fylke: Vestland (N)
Søker: ASKØY KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Lade tjenestebiler