Klimasats-prosjekt

Utredning av felles kommunal el-sykkel og bilpark

Prosjektnavn: Utredning av felles kommunal el-sykkel og bilpark
Fylke: Vestland (N)
Søker: Askøy kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Lade tjenestebiler