Klimasats-prosjekt

Utslippsfri autonom kollektivtrafikk på bestilling

Prosjektnavn: Utslippsfri autonom kollektivtrafikk på bestilling
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Tilskudd: 7 451 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport

Relevante lenker