Klimasats-prosjekt

Utvidelse av "Reis smart"

Prosjektnavn: Utvidelse av "Reis smart"
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Levanger kommune
Tilskudd: 1 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner