Klimasats-prosjekt

Utvidelse bysykkelordning i sykkelbyen Lillestrøm

Prosjektnavn: Utvidelse bysykkelordning i sykkelbyen Lillestrøm
Fylke: Viken (N)
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel