Klimasats-prosjekt

15 ladepunkter for elvarebiler og elminibusser

Prosjektnavn: 15 ladepunkter for elvarebiler og elminibusser
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler