Klimasats-prosjekt

3 ladepunkt Voss Tinghus

Prosjektnavn: 3 ladepunkt Voss Tinghus
Fylke: Vestland (N)
Søker: Voss kommune
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler