Klimasats-prosjekt

Analyse av sykkeldelingsstrategier

Prosjektnavn: Analyse av sykkeldelingsstrategier
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Forprosjekt, Sykkel