Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler

Prosjektnavn: Anskaffelse av elektriske varebiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 2 550 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy