Klimasats-prosjekt

Anskaffelse elektriske varebiler

Prosjektnavn: Anskaffelse elektriske varebiler
Fylke: Innlandet
Søker: Hamar kommune
Tilskudd: 2 550 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy