Klimasats-prosjekt

Åsgård skole – massivtre og energiklasse

Prosjektnavn: Åsgård skole – massivtre og energiklasse
Fylke: Viken (N)
Søker: Ås kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt