Klimasats-prosjekt

Bamble vgs. samlokalisering

Prosjektnavn: Bamble vgs. samlokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Telemark fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt