Klimasats-prosjekt

Bærum Ressursbank hovedprosjekt

Prosjektnavn: Bærum Ressursbank hovedprosjekt
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 3 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Avfall og deponi

Bærum Ressursbank er et samarbeidsprosjekt i regi av Bærum kommune knyttet til å håndtere og utnytte masser. 

I dette prosjektet er det spesielt nyttig å merke seg forprosjekt-rapporten (se lenke under) som inneholder mye relevant kunnskap for andre kommuner som vil ta tak i samme utfordring.

Relevante lenker