Klimasats-prosjekt

Bærum Ressursbank hovedprosjekt

Prosjektnavn: Bærum Ressursbank hovedprosjekt
Fylke: Viken (N)
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 3 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Avfall og deponi