Klimasats-prosjekt

Blakli helse og velferdsenter

Prosjektnavn: Blakli helse og velferdsenter
Fylke: Trøndelag
Søker: Trondheim eiendom
Tilskudd: 2 125 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg