Klimasats-prosjekt

Bygg i Tre Buskerud

Prosjektnavn: Bygg i Tre Buskerud
Fylke: Viken (N)
Søker: Kongsberg kommune
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Nettverk