Klimasats-prosjekt

Bygg i Tre Telemark

Prosjektnavn: Bygg i Tre Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Nettverk