Klimasats-prosjekt

Byggematerialer i omsorgsboliger

Prosjektnavn: Byggematerialer i omsorgsboliger
Fylke: Viken (N)
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 2 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass