Klimasats-prosjekt

Damfoss gang- og sykkelbru - forprosjekt

Prosjektnavn: Damfoss gang- og sykkelbru - forprosjekt
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel