Klimasats-prosjekt

Eilert Sundt videregående skole avdeling Lyngdal

Prosjektnavn: Eilert Sundt videregående skole avdeling Lyngdal
Fylke: Agder (N)
Søker: Vest Agder fylkeskommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg