Klimasats-prosjekt

El-sykkelprosjekt i Lillehammer

Prosjektnavn: El-sykkelprosjekt i Lillehammer
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Lillehammer kommune
Tilskudd: 292 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel