Klimasats-prosjekt

El-sykkelsatsing for å utfase fossil energi

Prosjektnavn: El-sykkelsatsing for å utfase fossil energi
Fylke: Agder (N)
Søker: Tvedestrand kommune
Tilskudd: 222 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel