Klimasats-prosjekt

Elsykkelbibliotek i Hønefoss, Ringerike

Prosjektnavn: Elsykkelbibliotek i Hønefoss, Ringerike
Fylke: Viken (N)
Søker: Ringerike kommune
Tilskudd: 197 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel