Klimasats-prosjekt

Elvarebiler til Geodata og Eiendom

Prosjektnavn: Elvarebiler til Geodata og Eiendom
Fylke: Viken (N)
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy