Klimasats-prosjekt

Energistasjoner for utslippsfri transport land/sjø

Prosjektnavn: Energistasjoner for utslippsfri transport land/sjø
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Sjøtransport