Klimasats-prosjekt

Er det lønnsomt å bygge og drifte skoler i tre?

Prosjektnavn: Er det lønnsomt å bygge og drifte skoler i tre?
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt