Klimasats-prosjekt

Etablering av sykkelparkering ved viktige målpunkt

Prosjektnavn: Etablering av sykkelparkering ved viktige målpunkt
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel