Klimasats-prosjekt

Flerbrukshall og undervisningsrom, Vassmyra skole.

Prosjektnavn: Flerbrukshall og undervisningsrom, Vassmyra skole.
Fylke: Agder (N)
Søker: Mandal kommune, Bydrift
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg