Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for utslippsfrie løypemaskiner

Prosjektnavn: Forprosjekt for utslippsfrie løypemaskiner
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy