Klimasats-prosjekt

Forprosjekt Klimanettverk Nordland

Prosjektnavn: Forprosjekt Klimanettverk Nordland
Fylke: Nordland (N)
Søker: Nordland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet