Klimasats-prosjekt

Forprosjekt: Skreddersydde løsninger for el-taxi

Prosjektnavn: Forprosjekt: Skreddersydde løsninger for el-taxi
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Tilskudd: 2 025 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Drosjer