Klimasats-prosjekt

Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum – en mulighetsstudie

Prosjektnavn: Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum – en mulighetsstudie
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Bø kommune, teknisk eining
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging