Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygg - plast i byggsektoren

Prosjektnavn: Fossilfrie bygg - plast i byggsektoren
Fylke: Oslo
Søker: FutureBuilt
Tilskudd: 2 085 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg