Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygg – plast i byggsektoren

Prosjektnavn: Fossilfrie bygg – plast i byggsektoren
Fylke: Oslo (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 2 085 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg