Klimasats-prosjekt

FOSSILFRIE BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER I HORDALAND

Prosjektnavn: FOSSILFRIE BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER I HORDALAND
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt