Klimasats-prosjekt

Fossilfrie maskiner til to videregående skoler

Prosjektnavn: Fossilfrie maskiner til to videregående skoler
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen
Tilskudd: 230 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy