Klimasats-prosjekt

Fra fossile til elektriske varebiler

Prosjektnavn: Fra fossile til elektriske varebiler
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Helse og omsorg Larvik kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy