Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og redesign, rehabilitering kommunegården

Prosjektnavn: Gjenbruk og redesign, rehabilitering kommunegården
Fylke: Viken (N)
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt