Klimasats-prosjekt

Granåsen- arenabygg med mer

Prosjektnavn: Granåsen- arenabygg med mer
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim eiendom
Tilskudd: 825 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass